سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی،فردین مهرابیان،پروتکل های بهداشتی
19 آبان 1400
سخنگوی علوم پزشکی گیلان:

ورود مسافر وضعیت کرونایی رودبار را نارنجی کرد

سخنگوی علوم پزشکی گیلان، یکی از مهمترین عوامل نارنجی شدن رودبار را همجواری با سایر استان ها دانست و گفت: ورود مسافران به گیلان زمینه نارنجی شدن شهرستان ها را فراهم می کند.