ستاد هماهنگی گردشگری
مردمی کردن گردشگری یکی از مهمترین راهبردهای سازمان است 29 آذر 1402
سیاهکارزاده در ستاد هماهنگی گردشگری و خدمات سفر منطقه آزاد انزلی:

مردمی کردن گردشگری یکی از مهمترین راهبردهای سازمان است

محمد سجاد سیاهکارزاده، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در نخستین جلسه ستاد هماهنگی گردشگری و خدمات سفر این منطقه که با حضور معاونین و مدیران عضو تشکیل شد؛ اولویت نوروز 1403 منطقه آزاد انزلی را مردمی کردن گردشگری عنوان کرد و اظهار داشت: برگزاری نخستین نشست ستاد به منظور هماهنگی و هم افزایی بیش از پیش اقدام مناسبی در راستای خدمات رسانی بهینه به مردم و مسافرین نوروزی محسوب می شود.