ستاد ملی کرونا،بازگشایی مدارس،استاندار،شورای اموزش و پرورش
20 آبان 1400
در جلسه شورای آموزش و پرورش گیلان؛

نماینده عالی دولت در گیلان: مدارس، مطابق با تصمیم ستاد ملی و متناسب با شرایط بازگشایی می شوند

استاندار و رئیس شورای آموزش و پرورش گیلان گفت: مدارس و مراکز آموزشی ، مطابق با تصمیم ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا و متناسب با شرایط بازگشایی می شوند.