ستاد مرکزی اربعین
جزئیات داروهای ممنوعه اربعین ۱۴۰۲ 29 مرداد 1402

جزئیات داروهای ممنوعه اربعین ۱۴۰۲

ستاد مرکزی اربعین از زائران خواسته که به قوانین کشور عراق احترام بگذارند و به منظور تسهیل سفر، از همراه داشتن برخی داروها خودداری کنند.