سبد مصرفی کل کشور
رشد ۱۴۳ درصدی سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۴۰۰ تاکنون! 17 خرداد 1403
داده‌های مرکز آمار نشان داد:

رشد ۱۴۳ درصدی سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۴۰۰ تاکنون!

وقتی سبد مصرفی کل کشور در اردیبهشت‌ماه به عدد ‌ 243 می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال 1400 تاکنون 143‌درصد رشد کرده و به عبارتی فقط در سه سال، حدود 1.5 برابر شده است. در بخش کالای خوراکی عدد شاخص در اردیبهشت ماه 274.4 رسیده که نشان می‌دهد نزدیک به 175 درصد در سه سال رشد تورم ایجاد شده است.