سامانه های الکترونیکی
آغار به کار دفتر مستقل امور مالیاتی ویژه فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی 21 مرداد 1402
به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و اجرای مدیریت یکپارچه دستگاههای اجرایی

آغار به کار دفتر مستقل امور مالیاتی ویژه فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی

۲۱ به گزارش تکتم نیوز ؛ در دیدار رضا برهانی نیا مدیر کل امور مالیاتی استان گیلان با اکبر نیازی سرپرست سازمان ضمن گفتگو در خصوص افزایش تعاملات و ارتقای خدمات به فعالان اقتصادی و برگزاری دوره های آموزشی برای آنان جهت آشنایی با آخرین قوانین و مقررات مالیاتی پیرامون نحوه بهره برداری از خدمات […]