ساماندهی رودخانه سفیدرود
پروژه دیواره سازی و ساماندهی رودخانه سفیدرود در منطقه محسن آباد به بهره برداری رسید 07 شهریور 1402
درهفته دولت در شهرستان آستانه اشرفیه :

پروژه دیواره سازی و ساماندهی رودخانه سفیدرود در منطقه محسن آباد به بهره برداری رسید

امروز به مناسبت هفته دولت و با حضور فرماندار و تنی چند از مقامات شهرستانی پروژه تکمیل دیواره سازی و ساماندهی رودخانه سفیدرود در منطقه محسن آباد شهرستان آستانه اشرفیه به بهره برداری رسید.