سازمان چای گیلان، برگ سبز چای
ارتقای کیفی تولید، ضامن حفظ و رونق صنعت چای است 05 دی 1401
استاندار گیلان در نشست بررسی مسائل و مشکلات صنعت چای در لاهیجان بیان کرد؛

ارتقای کیفی تولید، ضامن حفظ و رونق صنعت چای است

استاندار گیلان با اشاره به اهتمام دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت صنعت چای، گفت: ارتقای کیفی تولید هم در باغات و هم در کارخانجات در قالب زنجیره تولید تا مصرف، می تواند ضامن حفظ بلندمدت و رونق صنعت چای باشد.