سازمان هواشناسی،سمانه نگاه
کسب عنوان پژوهشگر برتر اداره کل هواشناسی استان گیلان در سازمان هواشناسی کشور 08 دی 1401

کسب عنوان پژوهشگر برتر اداره کل هواشناسی استان گیلان در سازمان هواشناسی کشور

به مناسبت هفته پژوهش نیما فرید مجتهدی حائز رتبه اول و سرکارخانم سمانه نگاه با کسب عنوان چهارمی پژوهشگران برتر سازمان هواشناسی کشور دست یافتند.