سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل همگانی شهر رشت 11 آبان 1402
در نشست مدیران سازمان های تابعه شهرداری مطرح شد؛

هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل همگانی شهر رشت

۲۰ به گزارش تکتم نیوز، نشست مدیران سازمان های تابعه شهرداری به ریاست رحیم شوقی شهردار امروز چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ در سازمان آرامستان برگزار شد. تهیه و ارائه گزارشی مبنی بر هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل همگانی با مشخص کردن هزینه و زمان این طرح توسط ارائه گزارش گذر خوراک سبزه میدان، آماده سازی […]