سازمان صنایع دفاع کشور
سرمایه‌گذاری ۵۰ هزار میلیارد ریالی صنایع دفاع در گیلان 07 دی 1402

سرمایه‌گذاری ۵۰ هزار میلیارد ریالی صنایع دفاع در گیلان

با حضور استاندار گیلان و مجید عبدی معاون هماهنگ کننده سازمان صنایع دفاع کشور قرارداد همکاری بین سازمان صنایع دفاع کشور و دستگاه های مربوط به امضا رسید.