سابقه خودتحریمی
تعطیلی روز شنبه مانعی ندارد 27 اردیبهشت 1403
آیت‌الله جوادی آملی:

تعطیلی روز شنبه مانعی ندارد

دفتر آیت‌الله جوادی آملی در پاسخ به استفتائی درخصوص تعطیلی روز شنبه پاسخ داد: تعطیلی روز شنبه، علاوه بر روز جمعه، مانعی ندارد.