زیر ساخت‌های حمل و نقل
مهمترین چالش صادرات به روسیه نبود زیرساخت‌های حمل و نقل است 16 آبان 1402
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان :

مهمترین چالش صادرات به روسیه نبود زیرساخت‌های حمل و نقل است

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیلان مهترین چالش صادرات به روسیه نبود زیر ساخت‌های حمل و نقل دانست و افزود: مسیر اصلی صادرات ایران به روسیه از مرز زمینی آستارا و از کشور آذربایجان انجام‌ می‌شود بدون آنکه از حمل و نقل دریایی که ارزانترین روش حمل و نقل در حوزه صادرات است استفاده شود.