زرمایش،۱۷ ابان،شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گیلان
19 آبان 1400

رزمایش مقابله با آتش سوزی و واکنش در شرایط اضطراری در انبار نفت رشت

صبح روز دوشنبه مورخ 17 آبان ماه سالجاری رزمایشی به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی کارکنان و واکنش درشرایط اضطراری در انبار شهید بهمنی مقدم رشت برگزار شد .