زباله سوز،استاندار،نیروگاه،کود الی
19 آبان 1400
در جریان بازدید از شرکت کود آلی رشت؛

استاندار گیلان بر لزوم شتابدهی در روند احداث و تکمیل نیروگاه زباله سوز تاکید کرد/ ساماندهی معضل زباله، به صورت یک پهنه در استان مدنظر باشد

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم شتاب در روند احداث و تکمیل نیروگاه زباله سوز رشت گفت که ساماندهی معضل زباله، فقط مربوط به مرکز استان نیست بلکه باید به صورت یک پهنه در گیلان مدنظر باشد.