زباله،مدیریت پسماند،فرماندار
12 آبان 1400
فرماندار رشت در دوره آموزشی مدیریت پسماند روستایی شهرستان رشت، خبرداد

هزینه سرسام آور حمل و جابه جایی زباله / لزوم تغییر نگرش در مدیریت پسماند

فرماندار شهرستان رشت اظهار داشت:در حال حاضر کرایه جابه جایی و حمل زباله سرسام آور شده و عوارض سطح روستا پرداخت نمی‌شود؛با توجه به اینکه این‌ هزینه‌ها هر روز افزایش می‌یابد از کجا باید تامین شود؟! پس باید در تولید و مدیریت پسماند تغییر نگرش صورت گیرد.