روز قدس
امروز غزه‌ی قهرمان در طوفان سهمگینی از آتش و خون که اسرائیل برانگیخته است، همچنان ایستاده است 17 فروردین 1403
پیام سید محمد خاتمی به مناسبت روز قدس

امروز غزه‌ی قهرمان در طوفان سهمگینی از آتش و خون که اسرائیل برانگیخته است، همچنان ایستاده است

رئیس دولت اصلاحات در پیامی تاکید کرد: با کمال فروتنی، از همه نخبگان و فعالان سیاسی و مدنی میهنم می‌خواهم که بیش از پیش در متن تحول جهانی قرار گیرند که اساس آن محکومیت اشغال و سرکوب و دفاع از حقوق فلسطینیان و جرم و جنایت دانستن اعمال زور از سوی رژیم صهیونیستی است.