روز درختکاری،غرس نهال،فضای سبز
15 اسفند 1400

شرکت استاندار گیلان در مراسم روز درختکاری و غرس یک اصله نهال / دعوت دکتر عباسی از همه مردم برای کاشت درخت و مشارکت در توسعه فضای سبز

استاندار گیلان با شرکت در مراسم روز درختکاری و غرس یک اصله نهال، از همه مردم برای کاشت درخت و مشارکت در توسعه فضای سبز و فرهنگ درخت‌کاری دعوت کرد.