روزنامه اعتماد
اگر پزشکیان نامزد نمی‌شد مشارکت انتخاباتی کمتر می‌شد 11 تیر 1403

اگر پزشکیان نامزد نمی‌شد مشارکت انتخاباتی کمتر می‌شد

روزنامه اعتماد برآورد کرده که اگر مسعود پزشکیان در انتخابات نبود میزان مشارکت انتخاباتی به ۲۸ درصد می‌رسید.