رودخانه زرجوب،سیمای بصری،خدمات شهری
بستر رودخانه زرجوب در محدوده شهر رشت ، لایروبی و روان‌سازی شد 27 بهمن 1401
با دستور سرپرست شهرداری رشت و به همت حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری رشت

بستر رودخانه زرجوب در محدوده شهر رشت ، لایروبی و روان‌سازی شد

۵۲ حامد بشردانش معاونت خدمات شهری شهرداری رشت گفت : با اجرای صورت گرفته در حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری، رودخانه زرجوب در محدوده شهری که بعلت عدم تسطیح مسیر با مشکلات عدیده ای مواجه بود، مورد بسترسازی و گشایش مسیر قرار گرفت. وی توضیح داد : وجود بستر خاکی در مسیر رودخانه باعث انباشت […]