روابط عمومی شرکت نفت گیلان،سامانه تبدیل کار گاهی دو گانه سوز کردن خودروها،
03 دی 1400

سامانه تبدیل کارگاهی خودروها به دوگانه سوز مجدداً عملیاتی شد

سامانه تبدیل کارگاهی دوگانه‌سوز کردن خودروها که در پی اختلالی از چهارم آبان ماه از سیستم خارج شده بود ، با تلاش همکاران پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان مجددا ً دردسترس قرار گرفت و عملیاتی شد .