رشد ۸۰ درصدی بیمه شدگان تامین اجتماعی،مدیر کل تامین اجتماعی گیلان،دانشجویان
30 آذر 1400
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان خبر داد:

رشد ۸۰ درصدی بیمه شدگان دانشجویی در تامین اجتماعی گیلان

علی حسین نژاد،مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه تعداد بیمه شدگان گروه دانشجویان در تامین اجتماعی استان گیلان از یک هزار نفر گذشت، گفت: این تعداد، رشد 80 درصدی در سال جاری را نشان می‌دهد.