رسانه‌های حرفه‌ای
تا وقتی مبنای کار، شیوه حسین شریعتمداری باشد اوضاع همین خواهد ماند! 15 شهریور 1402
رمزگشایی از انتقاد رهبری از تیم رسانه‌ای دولت

تا وقتی مبنای کار، شیوه حسین شریعتمداری باشد اوضاع همین خواهد ماند!

پایه‌ای که آقای شریعتمداری از دهه ۷۰ در کیهان برای رسانه‌های اصولگرا نهاده و اکنون هزاران نمونه ریز و درشت از آن تکثیر شده، نه‌تن‌ها موفقیت‌آمیز نبوده، بلکه جناح اصولگرا را به یک جریان اقلیت دارای قدرت، اما فاقد محبوبیت مردمی تبدیل کرده است.