رخدادهای اخیر فلسطین
یک توئیت یا پُست ظریف یا خاتمی بسیار بیشتر از برنامه های رسانه ملی بازخورد دارد 09 آبان 1402
محمدعلی ابطحی:

یک توئیت یا پُست ظریف یا خاتمی بسیار بیشتر از برنامه های رسانه ملی بازخورد دارد

ابطحی نوشت: حرف این است که با یک چنین ظرفیت‌هایی، چهره‌هایی که حرف آنها برای مردم ارزشمند است نباید منتظر بمانند و ببینند رسانه‌های رسمی چه تصمیمی گرفته و چه سیاستی را به کار می‌گیرند، بلکه یک توییت و پست شخصی مانند سید محمد خاتمی یا محمدجواد ظریف بسیار بیشتر از برنامه‌های رسانه‌های رسمی بازخورد پیدا کرده،