راه و شهرسازی،سامانه سیماک،ساختمان گیلان
سامانه خدمات رفاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان راه اندازی شد 16 اسفند 1401

سامانه خدمات رفاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان راه اندازی شد

در دیدار مدیرکل راه و شهرسازی گیلان و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، از سامانه خدمات رفاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان رونمایی شد.