دکتر حسین ابراهیمی
حضور مدیر درمان ، معاونین و کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان در انتخابات یازده اسفند 16 اسفند 1402

حضور مدیر درمان ، معاونین و کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان در انتخابات یازده اسفند

همگام با مردم فهیم و شهید پرور استان گیلان، مدیر، معاونین، روسای مراکز تابعه و کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان در شهرهای مختلف استان در انتخابات جمعه یازده اسفندماه شرکت نمودند.

خدمات درمانی باید بیشتر، بهتر، راحت تر و سریع تر به مردم ارائه گردد. 12 اردیبهشت 1402
دکتر ابراهیمی در اولین جلسه شورای اداری مدیریت درمان استان

خدمات درمانی باید بیشتر، بهتر، راحت تر و سریع تر به مردم ارائه گردد.

در اولین جلسه شورای اداری مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان در سالجاری دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان خطاب به روسای مراکز درمانی گفت: خدمات درمانی باید بیشتر، بهتر، راحت تر و سریع تر به مردم و بیمه شدگان ارائه گردد.