دکترحسین ابراهیمی،کلینیک تخصصی دریا،بیمارستان کومله لنگرود
تشریح فعالیتهای مدیریت درمان گیلان 18 دی 1401
نشست رئیس و اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان برگزار شد

تشریح فعالیتهای مدیریت درمان گیلان

دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان طی نشستی روز شنبه 17دیماه با رئیس و اعضای کانون بازنشستگان استان به تشریح اقدامات و برنامه های مدیریت درمان استان پرداخت.