دکترحسین ابراهیمی،مراکزدرمانی ملکی،پزشکان شاغل
پزشکان در مراکزدرمانی ملکی تامین اجتماعی گیلان رتبه اول درصد ارجاع داخلی در سطح تامین اجتماعی کشور را کسب نمود 17 بهمن 1401

پزشکان در مراکزدرمانی ملکی تامین اجتماعی گیلان رتبه اول درصد ارجاع داخلی در سطح تامین اجتماعی کشور را کسب نمود

در راستای اجرای نظام ارجاع داخلی در سطح مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی، پزشکان شاغل در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی گیلان با تحقق 100 درصد میزان ارجاعات تعیین شده توانستند در سطح تامین اجتماعی کشور به رتبه نخست دست یابند.