دکتراکبرنیازی
اکبر نیازی سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی شد 18 اردیبهشت 1402
با حکم وزیر اقتصاد و دارایی صورت گرفت:

اکبر نیازی سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی شد

۱۵ به گزارش تکتم نیوز، با پیشنهاد دکتر حجت الله عبدالملکی مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و صدور حکم از سوی وزیر اقتصاد و دارایی؛ دکتر اکبر نیازی، عضو هیأت مدیره سازمان جانشین دکتر عیسی فرهادی شد. بنابراین گزارش نیازی که پیش از این مدیر حقوقی و عضو موظف هیأت مدیره سازمان […]