دوگانه سوز شدن خودروها
بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی سبک به صورت رایگان در گیلان گازسوز شدند 01 مهر 1402

بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی سبک به صورت رایگان در گیلان گازسوز شدند

از زمان اجرای طرح رایگان دوگانه‌سوز کردن خودروها که با شروع تبدیل خودروهای عمومی ( تاکسی و و انت بارها) در استان آغاز گردید تاکنون ، 10 هزار و 561 دستگاه خودرو در گیلان به صورت رایگان و یارانه ای دوگانه سوز شدند