دولت مردمی سیزدهم
حضور سازمان منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه روایت خدمت 11 شهریور 1402

حضور سازمان منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه روایت خدمت

۱۷ به گزارش تکتم نیوز؛ نمایندگان این سازمان در نخستین نمایشگاه دستاوردهای دولت مردمی سیزدهم “روایت خدمت (وعده، وفا)” که در قالب غرفه دبیرخانه شورایعالی برگزار شد، حضور پیدا کرد. عرضه فرصت های سرمایه گذاری امکان سنجی شده نخستین منطقه آزاد شمال کشور تحت عنوان “کیمیا”؛ لوح فشرده چند رسانه ای، ارائه بروشور و کاتالوگ […]