دولتمردان نظام اسلامی
جمهوری اسلامی خطاب به دولت رئیسی: تا کی می‌خواهید تقصیرات را به گردن قبلی ها بیندازید؟ 14 مرداد 1402

جمهوری اسلامی خطاب به دولت رئیسی: تا کی می‌خواهید تقصیرات را به گردن قبلی ها بیندازید؟

جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به انتقاد از ادبیات دولت ابراهیم رئیسی پرداخت.