دهک‌های اقتصادی
هشدار سیدحسن خمینی درباره وضع معیشتی مردم 17 فروردین 1403

هشدار سیدحسن خمینی درباره وضع معیشتی مردم

«این روز‌ها متأسفانه وضع معیشتی مردم خوب نیست. کسی که پدرانش زندگی خوبی داشته‌اند و امروز خودش آن وضعیت را ندارد، ظرفیت بالایی برای خروش دارد؛ چرا که به هر فرد دارا به چشم دشمن نگاه می‌کند و به خصوص نظام را عامل فقر خودش می‌داند. ولی کسی که پدرانش ثروت نداشته‌اند و او هم ندارد، کسی را مقصر فقر خودش نمی‌داند.»