دمیتری کالتسوف،چوب خام،سفیربلاروس
تولیدات صنعتی گیلان، زمینه ساز توسعه مبادلات تجاری با بلاروس است 17 بهمن 1401
مدیرکل صمت گیلان در دیدار با سفیر بلاروس:

تولیدات صنعتی گیلان، زمینه ساز توسعه مبادلات تجاری با بلاروس است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در دیدار با سفیر بلاروس گفت: ظرفیتهای صنعتی و امکانات تجاری گیلان می تواند مسیر برقراری تبادل تجاری کشور با بلاروس را تسهیل کند و زمینه ساز توسعه مبادلات تجاری باشد.