دستگاه برتر
معرفی روابط عمومی برق منطقه ای گیلان به عنوان دستگاه برتر کشور 22 اسفند 1401
در جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های وزارت نیرو:

معرفی روابط عمومی برق منطقه ای گیلان به عنوان دستگاه برتر کشور

با رای هیات داوران جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق در تابستان ۱۴۰۱، شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان در بخش “ارتباط با مطبوعات” به عنوان دستگاه برتر در بین شرکت های برق منطقه ای کشور معرفی شد.