دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات
سامانه شفافیت شهرداری رشت راه اندازی می شود 27 شهریور 1402
شهردار رشت خبر داد :

سامانه شفافیت شهرداری رشت راه اندازی می شود

شهردار رشت دانستن را حق مردم عنوان کرد و گفت: سامانه شفافیت شهرداری رشت به منظور انتشار و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات راه اندازی می شود.