درآمد سرپرست خانوار
پرداخت یارانه نقدی جدید از شهریور 14 شهریور 1402
تغییر دهک بندی خانوار

پرداخت یارانه نقدی جدید از شهریور

​با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک پنج دهک اول درآمدی درحالی می‌توانند از امتیاز تشویقی این طرح بهره‌مند شوند که ۵۰ درصد یارانه‌شان را از میان ۱۱ قلم کالای اساسی تعریف شده و از میان ۹۰ هزار فروشگاه متصل به طرح خریداری و مصرف کنند.