دبیر شورایعالی مناطق آزاد
با حضور رییس جمهور ، طرح ملی اتصال ریل به منطقه آزاد انزلی که وصل کننده دریای کاسپین به خلیج فارس است افتتاح می شود 23 دی 1402
مشاور رییس جمهور در ستاد جهش سرمایه گذاری:

با حضور رییس جمهور ، طرح ملی اتصال ریل به منطقه آزاد انزلی که وصل کننده دریای کاسپین به خلیج فارس است افتتاح می شود

جلسه ستاد جهش سرمایه گذاری این منطقه شب گذشته به ریاست حجت اله عبدالملکی مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و حضور محمد سجاد سیاهکارزاده رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان به منظور بررسی و پایش وضعیت کنونی تقاضاهای سرمایه گذاری ارائه شده به این منطقه از ابتدای سال جاری برگزار شد.