دانشگاه و دانشگاهیان
این روز‌ها کشور در شرایط حساسی به‌ سر می‌برد/ نباید با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفت 13 اردیبهشت 1403
سیدمحمد خاتمی:

این روز‌ها کشور در شرایط حساسی به‌ سر می‌برد/ نباید با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفت

سیدمحمد خاتمی می‌گوید: این روز‌ها کشور در شرایط حساسی به‌سر می‌برد؛ چشم امید ما، همیشه، برای عبور از بحران‌ها و گشودن افق‌ها در همه زمینه‌ها به نهاد دانشگاه و دانشگاهیان عزیز است.