دانشجویان نخبه گیلانی
دانشجویان نخبه گیلانی بورسیه واحدهای صنعتی می‌شوند 07 مرداد 1402
رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره کل صمت گفت:

دانشجویان نخبه گیلانی بورسیه واحدهای صنعتی می‌شوند

رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ بنیاد نخبگان دانشجویان مستعد رتبه‌های زیر 2 هزار در صورت تمایل می‌توانند از کمک هزینه تحصیلی(بورسیه) واحدهای صنعتی برخوردار شوند.