داراب زاده،کارایی و اثر بخشی،توزیع برق گیلان،ورزش ،
25 آبان 1400
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان:

توسعه ورزش ارتباطی تنگاتنگ و مستقیم با تقویت حس تعامل منابع انسانی دارد با بالا بردن کارآیی و اثربخشی، بهره وری را افزایش می دهد.

مشارکت و فعالیت کارکنان در رشته های مختلف ورزشی، کارایی و اثربخشی را بالا برده و بهره وری را به نحو چشمگیری افزایش می دهد.