داراب زاده،زیرساخت های هوشمند،پدافند غیر عامل
19 آبان 1400
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان:

وجود سیستم های بسیار هوشمند،برای مقابله با تهدیدات سایبری در صنعت برق

برای مقابله با تهدیدات مختلف و متعدد سایبری به تجهیزات و تاسیسات صنعت برق، زیرساخت های بسیار قوی و سیستم های هوشمندی در صنعت برق ایجاد شده است.