دادگستری کل خوزستان
ماجرای سرقت دکل نفتی چه بود؟ 15 مهر 1402

ماجرای سرقت دکل نفتی چه بود؟

دادگستری کل خوزستان درباره دکل نفتی ناپدید شده گفت: این دکل جزو اموال عمومی نبوده و متعلق به شرکت سپنتا بین‌الملل که یک شرکت پیمانکار در زمینه دکل‌های حفاری مربوط به بخش خصوصی است.