خدمات‌رسانی بهینه
بررسی نحوه تخصیص اعتبارات مالی طرح‌های توسعه شهری میثاق 03 مرداد 1402
برگزاری جلسه درآمدی مناطق پنجگانه به ریاست شهردار رشت

بررسی نحوه تخصیص اعتبارات مالی طرح‌های توسعه شهری میثاق

۲۱ به گزارش تکتم نیوز_جلسه درآمدی مناطق پنج گانه شهرداری رشت امروز سه شنبه سوم مرداد ۱۴۰۲ به ریاست رحیم شوقی شهردار رشت و با حضور معاون مالی، مدیر مالی، رئیس اداره خزانه شهرداری، مدیر املاک و مدیران مناطق در سالن جلسات منطقه یک شهری برگزار شد. بستن حساب‌های مالی شهرداری، بررسی میزان تحقق بودجه […]