خبرنگاران شریف
شورای اسلامی و شهرداری رشت از خبرنگاران تقدیر کرد 18 مرداد 1402

شورای اسلامی و شهرداری رشت از خبرنگاران تقدیر کرد

همزمان با هفدهم مرداد ماه مصادف با روز خبرنگار مراسم تقدیر از خبرنگاران به همت شورا و شهرداری رشت برگزار شد.