خبرنگاران استانی
شیوه نامه جدید رتبه بندی روزنامه ها منتشر شد 10 تیر 1402

شیوه نامه جدید رتبه بندی روزنامه ها منتشر شد

شیوه نامه جدید رتبه بندی روزنامه‌های سراسری ، منطقه‌ای و استانی از سوی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد .