خانوارهای مشمول
شارژ مرحله سوم کالابرگ‌ها / امکان خرید از فردا 19 فروردین 1403

شارژ مرحله سوم کالابرگ‌ها / امکان خرید از فردا

سومین مرحله طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حالی از فردا (۲۰ فروردین) آغاز می‌شود که طی ۲ مرحله قبلی بیش از ۹۱ میلیون بسته غذایی میان خانوارهای مشمول توزیع شده است.