خاموشی های موقتی
مصرف بیش از ۲۵۳۶ ﻣﯿﻠﯿﻮن کیلووات ﺳﺎﻋﺖ برق در استان/ پیش بینی موج گرما و افزایش مصرف برق در مرداد ماه 09 مرداد 1402
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان:

مصرف بیش از ۲۵۳۶ ﻣﯿﻠﯿﻮن کیلووات ﺳﺎﻋﺖ برق در استان/ پیش بینی موج گرما و افزایش مصرف برق در مرداد ماه

محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان ضمن تشکر از همراهی مردم شریف استان از مصرف بیش از 2536 ﻣﯿﻠﯿﻮن کیلووات ﺳﺎﻋﺖ برق در استان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.