حمزه عشوری
گیلان یکی از متنوع ترین تنوع زیستی ایران را دارا است 01 خرداد 1402

گیلان یکی از متنوع ترین تنوع زیستی ایران را دارا است

به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی تنوع زیستی مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت : گيلان یکی از متنوعترين تنوع زيستي ایران را به خود اختصاص داده است