حسین اکبر،۱۱ هزار کیلومتر،نشت یابی،مدیر عامل شرکت گاز
12 دی 1400

بیش از ۱۱ هزار کیلومتر از خطوط گاز در گیلان نشت یابی شد

با هدف افزایش ضریب ایمنی خطوط و حفظ پایداری جریان گاز، در پاییز امسال بیش از 11 هزار کیلومتر از خطوط گاز در گیلان نشت یابی شده است.